Általános Szerződési feltételek (ÁSZF)

Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal. A webshop működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeken rendelkezésére állok. Jelen Ászf hatálya Szolgáltató weblapján (http://www.makyra.hu) és aldomainjein történő jogviszonyokra terjed ki. Jelen Ászf folyamatosan elérhető a következő weboldalról: http://www.makyra.hu

Név: Baricz Mária egyéni vállalkozó
Székhely: 2730 – Albertirsa, Hősök útja, 34.
Adószám: 68580760-1-33
Nyilvántartási szám: 51951423
NAIH szám: 132216/2017
E-mail: info@makyra.hu
Telefon: +36-20-2497182
Bankszámlaszám: 11773054-00013301
Pénzintézet neve: OTP BANK Nyrt.
A tárhely-szolgáltató neve: DotRoll Kft.
A tárhely-szolgáltató címe: 1439-Budapest Pf.: 663
A tárhely-szolgáltató e-mail címe: domreg@dotroll.com
A tárhely-szolgáltató weboldala: www.dotroll.com,

(továbbiakban, mint Eladó)

Kérem, amennyiben vásárlója vagy aktív felhasználója kíván lenni a www.makyra.hu oldalon található webáruháznak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeket (továbbiakban ÁSZF), és kizárólag abban az esetben vásároljon, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.

Tájékoztatom, hogy a szerződés a megrendelés jóváhagyásával/elküldésével lép hatályba és a megrendelés teljesítésével zárul le.
A Vásárló a regisztrációval egy időben, önmagára nézve kötelezően elfogadja a jelen ÁSZF-t és kijelenti egyben, hogy azt ismeri (teljes körűen érti), továbbá ismeri és tudatában van a rendelés/rendelések és az/azok teljesítésének feltételeivel. Ismeri az internet adta lehetőségeket, korlátokat, a technikai teljesítményeket és tudja a hibalehetőségeket is.

Az Eladót nem terheli semmilyen felelősség azon esetleges károkért, mely a webáruházhoz való csatlakozás miatt következett be. Mindenkinek önmagára nézve kötelessége felmérni, hogyan, milyen technikai eszközökkel tudja megvédeni a számítógépén tárolt adatait az eseteleges behatolóktól. Az Eladó nem vonható felelősségre semmilyen esetben, így a vis maior esetén vagy bármilyen eseménnyel kapcsolatosan sem, ami nem az irányítása alatt áll.

A regisztrációs lap érvénytelen, ha téves vagy hibás adatok kerültek kitöltésre. Az ebből származó hibás teljesítésért az Eladót semmilyen felelősség nem terheli. Az Eladónak jogában áll a hibás regisztrációt törölni a webáruház adatbázisából, valamint az ilyen hibásan kitöltött regisztrációval leadott megrendeléseket figyelmen kívül hagyni, és egyoldalúan elállni azok teljesítésétől.
A regisztrációkor a helyes név, cím és telefonszám adatok megadása a pontos és sikeres teljesítést szolgálja.

Az Eladó jogában áll a bizonyíthatóan ebből eredő kárát továbbhárítani a Megrendelőre.

Az Eladó nem vállal felelősséget a hibás számítástechnikai beállítások okozta, a Vásárlónál téves színárnyalattal megjelenő képek miatt. Az ebből eredő téves termékválasztásért nem áll módjában felelősséget vállalni, ezen indok miatt terméket nem áll módjában cserélni.

Az Eladó bármikor módosíthatja árait, vásárlási vagy szállítási feltételeit. Ezek a módosítások akkor lépnek érvénybe, amikor az áruházban online megtalálhatóak.

Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre:

Az Eladó egyedi tervezésű, kézzel készített ékszereket/ kiegészítőket forgalmaz a webáruházában.
Az Eladó a webáruházban értékesíteni kívánt ékszerekről, kiegészítőkről fotót/fotókat készít, annak érdekében, hogy az eladásra kínált ékszereit/kiegészítőit minél élethűbben bemutassa.
A megvásárlásra kínált ékszerekről/kiegészítőkről az Eladó részletes termékleírásban tájékoztatja a Vásárlót. Ezen tájékoztatók a valóságnak teljes mértékben megfelelnek, kismértékben kivételt képezhetnek a színek, árnyalatok. Kisebb eltérésekért az Eladó felelősséget nem vállal. Mivel az Eladó által készített ékszerek/kiegészítők, valamint a színezésük is egyedileg, kézzel készül, ezért két ugyanolyan ékszer gyártására nincs lehetőség.

Rendelési információk:

A megjelenített termékek kizárólag a www.makyra.hu webáruházon keresztül rendelhetőek meg. Az Eladó nem fogad el megrendelést telefonon történő szóbeli bemondás alapján. A termékekre vonatkozóan megjelenített árak bruttó árak, 0% ÁFA-t tartalmaznak, magyar forintban (HUF) értendőek. Tájékoztatom továbbá, hogy a megjelenített árak a szállítási költséget nem tartalmazzák. Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra. A részletes szállítási díjszabás a jelen szerződési feltételek része, a Szállítási feltételek menüpont alatt található.

A rendelés menete:

A vásárló a vételi ajánlatát webáruházon keresztül teszi meg a kiválasztott termék megrendelésével. A megrendelés előtt a vásárló a kiválasztott terméket a kosárba helyezi. Amennyiben folytatni kívánja a vásárlást újabb terméket választ ki. Törölheti a tévesen a kosárba került terméket, a termék sorában lévő „X” gombbal. A vásárlás befejezése után a kosár tartalmát ellenőrzi, a „tovább a pénztárhoz” gombra kattintva, kitölti a számlázási adatokat, kiválasztja fizetési módot (utánvét, banki átutalás), majd a „megrendelés elküldése” gombbal véglegesíti a rendelését. A megrendeléssel elfogadja a vonatkozó szállítási és fizetési feltételeket, valamint a jelen ÁSZF-et. A megrendelés elfogadásáról a lehető legrövidebb időn belül visszajelzést küldünk e-mailben. Az e-mailben történő visszajelzéssel a szerződés létrejön. A vásárló köteles a vételárat banki előreutalás esetén a visszaigazolást követően haladéktalanul, legkésőbb azonban a megrendeléstől számított 3 munkanapon belül megfizetni. Amennyiben ez nem valósul meg a megrendelés törlésre kerül. A rendelt termék postázása az összeg beérkezését követően történik. A megrendeléssel kapcsolatos fogyasztói jogokat a Vásárló közvetlenül az Eladónál érvényesíti. A fogyasztói panaszokat az Eladó vizsgálja ki, a termékekkel kapcsolatos szavatossági, jótállási helytállás az Eladót terheli.

Elállás joga

A távollevők között kötött szerződésekről szóló, 45/2014. kormányrendelet szabályozása értelmében a jelen pont rendelkezései kizárólag a fogyasztónak minősülő vásárló esetében alkalmazhatóak.
A fogyasztó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket. Amennyiben a fogyasztó él elállási jogával, úgy ezt az Eladóval egyértelmű írásbeli nyilatkozatban köteles közölni (postán ajánlott tértivevényes küldeményben, vagy e-mailben).
A fogyasztó elállása esetén a megrendelt terméket köteles elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül az Eladónak visszaküldeni.
A visszaküldés költsége a fogyasztót terheli. Amennyiben a fogyasztó elállási jogát gyakorolja, úgy az erre vonatkozó nyilatkozat kézhezvételét követő 14 napon belül köteles az Eladó a fogyasztónak az általa teljesített fizetéseket visszatéríteni, beleértve a szállítás díját is. Ez alól kivétel, ha a fogyasztó olyan fuvarozási módot választott, amely többletköltséggel jár, és amely a szokásos fuvarozástól eltérő.
Az Eladónak a visszafizetési kötelezettségét mindaddig nem kell teljesítenie, amíg a szolgáltatott terméket vissza nem kapta.
Az Eladó követelheti a fogyasztótól a nem rendeltetésszerű használatból adódó anyagi kár megtérítését. Ezért kiemelten ügyeljen a termék rendeltetésszerű használatára, ugyanis a nem rendeltetésszerű használatából eredő károknak megtérítése a fogyasztót terhelik.
A fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. §-ban meghatározott elállási és felmondási jogot a rendeletben foglaltakkal összhangban gyakorolta. Nem illeti meg a fogyasztót az elállási jog:
– olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet kifejezetten a fogyasztó kérésére, az ő által szabott igények alapján egyedi kérésének megfelelően került előállításra,
– olyan termék esetében, amelynél a fogyasztó kifejezett kérésének tesz eleget az Eladó sürgős javítási, vagy karbantartási munkáknál

Jótállás

Az Eladó legjobb tudása szerint mindent megtesz, hogy az általa forgalmazott termékek a legmagasabb színvonalon, a Vásárló megelégedésére készüljenek. Az Eladó által forgalmazott termékekre, az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállás szabályait tartalmazó 151/2003. Korm. rendelet szerint 1 éves jótállási idő áll a fogyasztó rendelkezésére a termék átadásának napjától. A vásárlót a jótállás joga akkor nem illeti meg, ha a hiba a termék fogyasztó részére való átadását követően keletkezett. Jótállás esetében a fogyasztó a jótállási időn belül a meghibásodott termék díjmentes javítása illeti meg. Amennyiben a hiba nem javítható, úgy cserére kerül sor. A garanciális javítások a gyártási hibából eredő meghibásodásokra terjednek ki. A garancia feltételek a használati útmutatóban levő feltételek betartásával együtt érvényesek.

Szerzői jog

A weboldal szerzői jogvédelem alatt áll. A weboldalon közzétett tartalmak, leírások, fotók, bemutatók, egyéb grafikai alkotások a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI törvény értelmében szerzői művek, az Eladó szellemi tulajdonát képezik. Nem saját felhasználásra történő felhasználáskor az Eladó írásos beleegyezése szükséges.

Egyéb rendelkezések

A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. (2013.évi V. törvény), fogyasztói szerződéseknél a távollevők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. kormányrendelet rendelkezései az irányadók.

Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal az alábbi hatóságokhoz fordulhat:

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság – 1088 Budapest, József krt. 6.
Budapest Főváros Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőség – 1052 Budapest, Városház u. 7.
Budapesti Békéltető Testület – 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.